Od 6. januára prebieha v našej farnosti deviatnik k Pavlovi 1. pustovníkovi, patrónovi radu Pavlínov. Pred večernou svätou omšou sa striedavo spievajú dva hymny, ktoré opisujú život tohto svätca. Po sv. omši je uctenie si relikvie sv. Pavla. Sväté omše s účasťou detí celebroval dvakrát o. Rastislav, viackrát o. Andrzej, ktorý v homíliách spomínal život otcov púšte. V piatok na mládežnícku svätú omšu pricestoval z Topoľčian aj kvázi provinciál o. Martin Lehončák, ktorý hlavne mladým birmovancom pripomenul význam a potrebu modlitby aj v dnešnom svete.

Novéna k svätéme Pavlovi prvému pustovníkovi