Poďakovanie br. Arturovi Maslońovi OSPPE, ktoré odznelo na sv. omši o 11.00 hod. na Veľkonočný pondelok 28. 3. 2016

Drahý náš brat Artur!
V živote  človeka sú chvíle veľmi radostné, niekedy aj smutné. Aj pred 2000 rokmi boli ženy radostné z Ježišovho zmŕtvychvstania a možno tak trochu smutné z klamstva a olievania.  Aj ja som sa v sobotu, v deň radostného vzkriesenia dozvedela tak trochu smutnú správu, že náš brat Artur odchádza do inej farnosti. Áno, je to údel rehoľníka. Veď milovať Boha a slúžiť mu môžeme všade, na každom mieste. A plniť Božiu vôľu skrze predstavených je tiež cesta k svätosti.

V tejto chvíli, dovoľte mi, aby som sa v mene všetkých farníkov ozaj úprimne poďakovala za 13 rokov služby a práce v našej bazilike i v tejto vranovskej pavlínskej komunite.
13 rokov ste kostol otvárali i zatvárali. 13 rokov ste vypomáhali pri bohoslužbách, najviac pri rozdávaní svätého prijímania a prinášaním ho k  chorým, ale aj v akejkoľvek forme pri neprítomnosti našich miništrantov.

Boli ste tu stále, keď sme Vás potrebovali pri príprave k sviatostiam, videli sme vás často pri pohreboch, spoznali sme sa pri upratovaní kostola a stretávali sme sa aj pri nákupoch v obchode. Každá činnosť, tá najmenšia aj tá najťažšia, ktorú ste v našej farnosti vykonali, nech je Bohom odmenená a požehnaná pre ďalšie pôsobenie.
Hoci nám bude trochu smutno, chceme Vám popriať všetko dobré na novom pôsobisku, verím, že si nájdete aj tam nových dobrých priateľov, pozdravte našich kňazov a s radosťou vykročte do služby, ktorú Vám Pán pripravil v kláštore v Topolčanoch.

Panna Mária vranovská nech Vás aj naďalej ochraňuje a sprevádza po všetky dni vášho života v rehoľnom povolaní i duchovnom poslaní. Ešte raz za všetko ďakujeme, vážime si, čo ste pre nás i našu farnosť urobili a na znak úcty a vďaky prijmite od nás tieto kvety.

Ďakovala A. Mydlová

Poďakovanie br. Arturovi Maslońovi OSPPE