Podľa tradície na Bielu sobotu symbolickému uzatvoreniu Božieho hrobu predchádzali modlitby vešpier so začiatkom o 19.15 hod. Liturgia veľkonočnej vigílie sa začala o 20.00 hod. v kostolnej záhrade  obradom svetla a sprievodom vzkriesenia, pri ktorom si veriaci postupne od paškálu zapaľovali symbolicky svoje sviece. Hlavným celebrantom slávnosti bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a prior kláštora.

V koncelebre sa zúčastnili kapláni o. Leanader Pietras OSPPE, o. Ondrej Kentoš OSPPE a o. Andrzej Kucharski OSPPE, ktorý bol zároveň aj kazateľom. O. Andrzej vo svojej homílii zdôraznil, aké je dôležité v dnešných časoch, aby kresťania boli naozaj kresťanmi s chrbtovou kosťou. Kresťania by mali byť buď studení, alebo horúci, ale určite nie vlažní. Inak sa môže stať, že už nebudú existovať žiadni kresťania...
V rámci liturgie slova bolo prečítaných 5 čítaní zo starého zákona, spievaná epištola a nakoniec Evanjelium. Po každom čítaní bol zaspievaný žalm.
Aj túto slávnosť obohacovali svojím spevom oba farské zbory (Lumen i Bambino Luci). Záverečná procesia so Sviatosťou Oltárnou sa tradične konala východom z baziliky smerom do centra mesta a späť.

Biela sobota