Obrady Veľkého piatku sa v našej bazilike začali o 17.00 hod. Hlavným celebrantom bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a prior kláštora. Kazateľom bol kaplán o. Ondrej Kentoš OSPPE. V koncelebre sa ešte zúčastnili kapláni o. Leander Pietras OSPPE a o. Kazimír Kogut OSPPE. Vo svojej homílii o. Ondrej podčiarkol odpustenie hriechov ľudstva cez dobrovoľnú smrť Krista na kríži.
Aj tieto obrady svojím spevom obohacovali oba farské zbory (Lumen a Bambino Luci).

 

Veľký piatok