SPB

Sme skupina mladých ľudí zo Spoločenstva pri Bazilike vo Vranove nad Topľou. Baziliku vo Vranove spravujú otcovia pavlíni. Spája nás láska k Bohu a k Panne Márii, túžba modliť sa a slúžiť. Na našich piatkových stretnutiach venujeme čas najmä Bohu, meditácii nad jeho slovom. Samozrejme, vždy si nájdeme čas aj na spoločné rozhovory strávené pri čajíku. Jeden piatok v mesiaci je venovaný spoločným chválam, ktoré usporadúvame v Bazilike, a na ktorých sa môže zúčastniť úplne každý. Okrem piatkových stretnutí si radi vyplníme čas aj zábavou či už mimo Baziliky, alebo aj mimo nášho mesta, keď chodíme na výlety.

SpB