Členovia spoločenstva od roku 1994:

Presbyter otec Leander Tadeusz Pietras,
Emília Antolíková, Terézia Bielová, Jozef Borovský, Mária Demčáková, Perla Diliková, Marcel Fiala, Marta Fialová, Otília Ferenčíková, Emília Frenová, Eva Gazdová, Anna Gritersová, Erika Hajduková , Helena Jacková, Pavol Jentky, Anna Kentošová, Margita Kertisová, Mária Michnovičová, Štefan Michnovič, Iveta Mikitová, Helena Onderková, Anna Pavelková, Valéria Poliaková, Miroslav Tirpák, Katarína Tirpáková, Alžbeta Treciaková, Rudolf Vaverčák, Vierka Vejražková.

Členovia spoločenstva od roku 1995:

Gabriela Bradovková, Miroslav Bradovka, Štefan Hájnik, Milan Ferenčík, Mária Gajdzíková, Ľudovít Gazda, Štefan Kolečava, Helena Krajňáková, Jana Gosťová, Ľubomír Gosť, Ján Tóth.


Členovia spoločenstva od roku 2008:

Elena Bradovková, Emília Anna Bradovková Mária Bradovková, Júlia Bradovková, Anna Benčová, Anna Bižová, František Demeter, Anna Fetkovičová, Štefan Fagan st., Štefan Fagan ml., Vladimír Faith, Júlia Holičová, Anna Lepotová, Dušan Kantor, Ľubka Kantorová, Júlia Prúšová, Oľga Strojvusová, Berta Vysoká


Odišli do večnosti...

Anna Bižová, Júlia Holičová, Helena Jacková, Pavol Jentky, Helena Krajňáková, Śtefan Michnovič, Valéria Poliaková, Miroslav Tirpák, Alžbeta Treciaková, Štefan Fagan ml.