Tradične v sobotu pred odpustovou slávnosťou večer o 21.00 hod patril LIVE sv. omši za účasti prevažne mladých ľudí.

22 Sobota odpust ml de n cka sv. om a 2017 3686

   Hlavným celebrantom bol vdp. Martin Harčár z UPC v Prešove, ktorého na začiatku privítal pavlín o. Konrád Blicharski OSPPE, kaplán pri bazilike. Sv. omšu svojím spevom a rockovým rytmom doprevádzal detsko-mládežnícky farský zbor Bambino Luci, pôsobiaci pri Bazilike N.P.Márie vo Vranove nad Topľou. Nadšenie, elán a zápalistý duch neudusil ani mierny dážď, ktorý sa sem tam spustil na prítomných.
                                                                                                                             Veronika F.

 

LIVE sv.omša