Dnes sme, drahí pútnici, dlhšie pospali, pomalšie sa vychystali, aj keď úprimne pochybujem, že poniektorí urobili menej kilometrov ako počas normálneho pútnického dňa. Boli sme navštíviť aj sv. Faustínu v "Sanktuarium Bożego Miłosierdzia" . Tam sme mali Svätú Omšu, pri ktorej sme spomínali na sv. Editu Stein. Stretli sme aj spriaznené duše, sestry, ktoré tam pracujú, niektoré aj zo Slovenska. A aby sme nabrali nadhľad, koniec dňa nám "zletel v oblakoch" 😉.

 A nejaké krátke Slovko.

   Môžeme povedať, že púť je akýmsi obrazom života. Máme svoj hlavný Cieľ, Čenstochová. Máme každý deň mnoho malých cieľov, také ako miesto kde spíme, jeme alebo oddychujeme. Bolo by hlúpe, ak by sme zabudli na to, kam ideme a namiesto toho, aby sme išli ďalej, zostali by sme týždeň v Krynicy v kúpeľoch. To by ľudia povedali, ale "nerozumní" pútnici. Musíme byť veľmi pozorní a bdieť, aby sme na púti týmto svetom nezabudli kam ideme a prečo sme boli stvorení. Pre Lásku. Je pravda, že často stretávame Ježiša práve tam, kde by sme ho vôbec nečakali. Niekedy to sú rôzne neporozumienia, problémy, ťažkosti. V živote dnešnej hrdinky vidíme, ako Ho ona stretla v koncentračnom tábore. Tak ako svätý Maximilián Kolbe, ktorý obetoval svoj život: zdanlivá prehra ale večné víťazstvo. Môžeme sa pýtať, prečo Panna Mária zostala vdovou, azda Vševediaci Boh nevedel, aká náročná je situácia vdovy v Izraeli? Vari nevedel, aký bol Jozef potrebný pre Ježiša a Máriu? Vedel to veľmi dobre, akurát, že Božie cesty nie sú našimi a Jeho myšlienky našimi myšlienkami. Pre lepšie porozumenie sa započúvajme. Je pravda, že Boh hovorí skrze všetky okolnosti nášho života, ale musíme sa naladiť na "správnu vlnu". To sa najlepšie deje v samote. Vidíme sv. Jozefa, ako v samote prijíma Božie Slovo. Edita Stein raz povedala, že keď chceme vidieť hviezdy, musíme vyjsť na púšť, vzdialiť sa od mesta. Ako veľmi potrebujeme oddych na púšti, aby sme načerpali. Ako veľmi potrebujeme odpočinúť od mnohých vecí, ktoré zaplňujú naše srdce, nechať sa viesť Pánom, na miesta, kde bude len On hovoriť k nášmu srdcu.
 
Pozdravujú pútnici z Krakova.