“Veľký knaz dnes prišiel k nám...” Pri príležitosti 30.púte nás navštívil J.Em. Jozef kardinál Tomko a udelil nám apoštolské požehnanie.

Kardinal