Dňa 1. augusta 2019 vo štvrtok sa konala ráno, tak ako to cez týždeň býva zvykom o 6.00 hod sv. omša. Hlavným celebrantom bol o. Kazimír Kogut OSPPE, duchovný vedúci pešej púte.

   V koncelebre spolu s ním boli duchovní otcovia: vdp. Stanislav Fedor, o. Ondrej Kentoš OSPPE, o. Leander Pietras OSPPE a  o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky. Po sv. omši nasledovalo balenie osobných vecí do sprievodných vozidiel a o 7.15 hod sa pútnici opäť zišli v bazilike, kde ich na cestu požehnal o. Rastislav Ivanecký OSPPE. Vonku pred chrámom sa veriaci našej farnosti  ešte raz rozlúčili s pešími pútnikmi a poniektorí ich odprevadili tradične až po miestny cintorín. Počet zapísaných pútnikov je 45, z toho dvaja sú duchovní otcovia a jeden bohoslovec.  
                                                       

                                                                                                                               Veronika F.

Pešia púť 2019