14. decembra 2014 sa naša bazilika postupne zapĺňala koledníkmi zo všetkých okolitých farností, ako aj koledníkmi z našej farnosti, aby sme privítali emeritného o.arcibiskupa Alojza Tkáča, ktorý nám priniesol požehnanie a rozoslal nás do našich farností a neskôr do domov rodín, v ktorých budeme roznášať Dobrú Novinu o narodení Ježiša. Na svätej omši sa zúčastnilo 80 detí, 24 animátorov, 15 rodičov z 8 farností.

O. arcibiskup nás svojou kázňou povzbudil k ohlasovaniu radostnej zvesti a taktiež k zbierke, ktorá podporuje deti z Afriky, ktoré majú toho omnoho menej ako my. Pochválil a poďakoval sa všetkým deťom, ktoré obetujú svoj čas na koledovanie, aj napriek mnohým prekážkam ako je nepriaznivé počasie. Pred požehnaním sme mu zapievali a zavinšovali požehnané sviatky a veľa radosti, zdravia v Novom roku. Nasledovalo požehnanie pre koledníkov. Kedže nám všetkým bola po svätej omši zima a určite viacerí boli hladní, presunuli sme sa do Katolíckeho kultúrneho domu, kde nás čakal teplý čaj a občerstvenie. Po menšom občerstvení si naši erkári pripravili program, ktorí sa skladal z krátkeho predstavenia, po ktorom boli pripravené pre všetkých zúčastnených hry, tance a tvorivé dielne.

Klára Demčáková

Dobrá novina