V piatok pred Kvetnou nedeľou, 8. 4. 2022, sa v Zborove /okres Bardejov/, uskutoční Extrémna Krížová Cesta. Začína sa spoločnou svätou omšou o 18.00 hod. v kostole Sv. Margity Antiochijskej, na ktorej dostanú všetci účastníci požehnanie na cestu. Extrémna Krížová Cesta, je dlhý a náročný nočný pochod, ktorý je určený pre fyzicky zdatných ľudí. Prejdenie 30 až 40 km trasy, trvá 10 až 14 hodín. Každý účastník by ju mal prežiť v tichosti, ako formu osobnej modlitby, kde uvažuje nad tajomstvami krížovej cesty.

Prekonaj sám seba a nezostaň ľahostajný k svojmu životu.

Extrémna Krížová Cesta vznikla v Poľsku v roku 2009 - jej autorom je kňaz Jacek WIOSNA Stryczek. V roku 2016 na svetových dňoch mládeže, dostala požehnanie aj od svätého otca Františka. V poslednom roku sa konala v 25 štátoch, 420 mestách a bolo na nej viac ako 100 000 účastníkov. Má svoje presné pravidlá a štandardy. Trasa musí mať minimálne 40km alebo tiež 30km, kde je už ale potrebné prevýšenie cez 500m. Minimálna doba prechodu musí byť viac ako 8 hodín. Začína sa večernou svätou omšou. Trasou sa prechádza v noci, väčšinou po lesných a poľných
cestách, v neobývaných oblastiach. Účastníci idú v malých skupinkách a v tichosti. Je to jeden z najrýchlejších rozvíjajúcich sa duchovných projektov na svete. V tomto roku sa bude konať po piaty krát na Slovensku. Každý zaregistrovaný účastník dostane: brožúrku - opis trasy + mapu, brožúrku - rozjímania, reflexný náramok a spomienkový darček. Tieto balíčky sa budú odovzdávať prihláseným účastníkom pred svätou omšou. Na trase, približne každých 10km bude pre Vás pripravené občerstvenie. Celá trať je reflexne vyznačená. Vstupné je dobrovoľné. Trasou sa prechádza v nerušenej prírode, cez krásne pohoria Nízkych Beskýd, ako aj cez kúpeľné mesto Bardejovské Kúpele, mesto Bardejov a okolo hradu Makovica Zborov. Extrémna Krížová Cesta, je o zrieknutí sa vlastného pohodlia a komfortu. Je to čas pre stíšenie sa a miesto, kde môžete premýšľať o svojom živote a priblížiť sa bližšie k Bohu. Pripomíname, že neplnoleté osoby môžu ísť len zo súhlasom rodičov a v doprovode zverenej dospelej osoby. Registračný formulár, ako aj všetky potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke:
www.ekc.sk, alebo na facebookovej stránke: Extrémna Krížová Cesta, Zborov - Bardejov. Tohto ročnou novinkou, bude možnosť, adoptovať si cudzí úmysel, ktorý si účastníci ešte pred svätou omšou vytiahnu z krabičky a “ponesú si ho” aj so svojimi úmyslami po celej trase. Preto môžete ešte svoje úmysly písať súkromne do správy na facebook stránku.
Prihlasovanie sa spúšťa od Popolcovej Stredy.

    Pre tých trochu menej zdatných, ktorí sa necítia na takúto dlhú trasu, je tu možnosť 9. 4. 2022 o 14.00 hod. zúčastniť sa na kratšej krížovej ceste, ktorá má dĺžku 12 km. Začína sa pri kostole Sv. Margity v Zborove a pokračuje sa prevažne lesnými cestami, kde sa prechádza aj okolo hradu. Táto kratšia krížová cesta bude moderovaná a nie je na ňu potrebná registrácia.

Prijmite výzvu, prekonajte pocit pohodlia, komfortu a zažite niečo extrémne, čo Vás posunie dopredu vo Vašom duchovnom živote.

ŽIŤ NAPLNO SA OPLATÍ.

Prajeme Vám požehnaný čas, strávený v tichu a modlitbe.