weblinks"); ?>_images; } ?>utput; } ?>"; } } ?> Bazilika narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou - FARSKÉ OZNAMY
Navigácia
HLAVNÁ STRÁNKA
FARNOSŤ
SVäTÉ OMŠE
ÚMYSLY
KOSTOL A KLÁŠTOR
SPOLOČENSTVÁ
LITURGICKÝ KALENDÁR
PEŠIA PÚŤ
Články
FOTOGALÉRIA
PAVLÍNI
VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ
ZOZNAM KŇAZOV
FARSKÉ OZNAMY
KONTAKT
Kto je Online
Hostí Online: 5

Členov Online: 0

Registrovaní členovia: 82
Najnovší člen: Vera
Posledné články
700.rokov Otcovia pa...
ZLENÝ ŠTVRTOK 2009 v...
Homília arcibiskupa ...
Milostivý (slziaci) ...
50-TE VÝROCIE kňazstva
Shoutbox
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.

Žiadne správy.
_start(); ?> iv>\n"; } ?> table(); } ?>
FARSKÉ OZNAMY

 

FARSKÉ OZNAMY

7. 4.  – 13. 4. 2014

 

 

1.     V priebehu tohto týždňa môžete u brata Artúra nahlásiť mená a adresy chorých, ktorých je nutné navštíviť doma so sviatosťou zmierenia
a eucharistie.

 

2.     V stredu, 9. apríla, bude v našej bazilike prebiehať celodenná farská poklona. Prosíme jednotlivé spoločenstvá, aby sa zapísali, v akom čase budú adorovať Najsvätejšiu Sviatosť oltárnu.

 

3.     Vo štvrtok, 10. apríla a v sobotu 12. apríla ideme vypomáhať so spovednou službou do iných farností. V tieto dni nebudeme v našej bazilike spovedať.

 

4.     Vo štvrtok, 10. apríla, sme pozvaní do našej baziliky na zmierňujúcu adoráciu v čase od 23.00 - 24.00 hod. pred Sviatosťou oltárnou
za nevďačnosť ľudstva podľa želania, aké vyslovil náš Pán sv. Margite Allacoque .

 

5.     Na budúcu nedeľu, 13. apríla, je Kvetná nedeľa. Pri svätých omšiach budeme požehnávať ratolesti. Slávnostná svätá omša o 11.00 hod. sa začne obradom požehnania ratolestí pri kríži v záhrade a potom sa v slávnostnom sprievode presunieme do baziliky.

 

6.     Na budúcu nedeľu bude pobožnosť krížovej cesty o 14.00 hod. Rozjímania k jednotlivým zastaveniam si pripravia seniori našej farnosti. Po krížovej ceste sa v našej bazilike začne predveľkonočná spoveď.

 

7.     Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. Tento týždeň o pomoc pri sobotnom upratovaní prosíme rodiny Olachovú z Dubníka, Vysokú
zo Sídliska I a Lajošovú z Mlynskej ulice.

 

 

 

Tento týždeň nás na ceste do večnosti predišiel 90 ročný Ján Balický. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

FARSKÉ OZNAMY

31. 3. – 6. 4. 2014

  1. V týždni prvého piatku budeme sviatosť zmierenia vysluhovať každý deň ráno od 6.00 hod. a večer od 17.30 hod.

  2. Tento týždeň pripadá prvá sobota mesiaca. Po rannej svätej omši budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu, potom nasleduje modlitba ruženca a svätá omša. Po svätej omši sa v KKD uskutoční prvé stretnutie členov obnoveného Živého ruženca. Podrobnosti a zoznamy sú na nástenke.

  3. Na budúcu nedeľu, 6. apríla, počas svätej omše o 9.30 hod. bude slávnostné ukončenie 7. kurzu Manželské večery s osobitným požehnaním pre zúčastnené páry a ich rodiny.

  4. Taktiež na budúcu nedeľu budú v KKD organizačné stretnutia:
    o 14.30 hod. pre rodičov prvoprijímajúcich detí a o 15.15 hod. pre rodičov birmovancov.

  5. Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. Tento týždeň o pomoc pri sobotnom upratovaní prosíme rodiny Čečkovú z Dubníka, Velikú z Okulky a Hájnikovú z Mierovej ulice.

    Pomodlime sa za našich zosnulých. Tento týždeň nás na ceste do večnosti predišli 87 ročná Mária Chľustová a 86 ročný Ján Cehlár. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

FARSKÉ OZNAMY

 

24. 3. – 30. 3. 2014

1. V utorok, 25. marca, je slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše v našej bazilike budú ako vo všedné dni. Tento deň je zároveň Svetovým dňom počatého dieťaťa. Počas večernej svätej omše bude možnosť pripojiť sa k dielu duchovnej adopcie.

2. Srdečne pozývame na otvorené chvály, ktoré sa uskutočnia na budúcu nedeľu, 30. marca, o 16.00 hod. v KKD. V spoločnej modlitbe nás bude sprevádzať spoločenstvo „Lamačské chvály“.

3. Na budúcu nedeľu, 30. marca krížovú cestu bude viesť mládež našej farnosti.

4. Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. Tento týždeň o pomoc pri sobotnom upratovaní prosíme rodiny Bradovkovú, Boguskú a Viňarskú z Mlynskej ulice.

FARSKÉ OZNAMY

 

17. 3. – 23. 3. 2014

1. V období veľkého pôstu Vás srdečne pozývame na spoločné pobožnosti Krížovej cesty, ktoré sa v našej bazilike konajú v stredu o 17.30 hod. pre deti, v piatok o 17.30 hod. pre mládež a v nedeľu o 14.30 hod. Dnešnou krížovou cestou nás bude sprevádzať Katolícka jednota Slovenska.
Na budúcu nedeľu si rozjímania pripravia lektori.

2. V stredu, 19. marca, je slávnosť sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie. Sväté omše v našej bazilike budú ako vo všedný deň.

3. Blíži sa 25. marec, ktorý je zároveň dňom ochrany počatého života. V našej bazilike sa budeme spoločne modliť na úmysel ešte nenarodených detí tento piatok, 21. marca, počas krížovej cesty a takisto na budúcu nedeľu,
23. marca počas krížovej cesty. V nedeľu po krížovej ceste bude možné zapojiť sa do diela Duchovnej adopcie počatého dieťaťa. Bližšie informácie na plagátoch.

4. Na budúcu nedeľu, 23. marca po krížovej ceste sa v KKD uskutoční biblické stretnutie. Srdečne všetkých pozývame a najmä lektorov pôsobiacich v našej bazilike.

5. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na rekonštrukciu strechy našej baziliky.

6. Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. Tento týždeň o pomoc pri sobotnom upratovaní prosíme rodiny Cínovú a Tirpákovú z Mlynskej ulice a rodinu Hrubovskú zo Sídliska II.

FARSKÉ OZNAMY

 

FARNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE VRANOV NAD TOPĽOU

9. 03. – 16. 3. 2014

1. Dnes je celoslovenská jarná zbierka na charitu.

2. Informujeme, že v priestoroch s katolíckou tlačou je nové číslo farského bulletinu Actio in basilica.

3. Dávame do povedomia, že období pôstu je možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok pri pobožnosti verejnej krížovej cesty. V prípade súkromnej krížovej cesty sa vyžaduje, aby sme sa pohybovali od jedného zastavenia k druhému a rozjímali o umučení a smrti Pána Ježiša. Odpustky môže získať tiež každý, kto sa v piatok v pôstnom období pomodlí po sv. prijímaní modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného (u nás je takýto obraz na oltári sv. Klementa).

4. Od Popolcovej stredy do Turíc podľa zákona a tradície Cirkvi má každý veriaci pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sme sa tak mohli s čistým srdcom zúčastniť na veľkonočných tajomstvách. Tohto roku plánujeme na kvetnú nedeľu konať sviatosť zmierenia viacerých kajúcnikov s individuálnym rozhrešením, podľa Rímskeho rituála. Ide o formu spoločnej prípravy k tejto sviatosti cez liturgiu slova a spoločné spytovanie svedomia.

5. V tomto týždni bude mesačná farská adorácia vo štvrtok 13. marca v čase od 23.00 hod. do 24.00 hod. Tento čas adorácie si želal Pán Ježiš od sv. sr. Margity Alacoque. V tento deň je zároveň prvé výročie zvolenia pápeža Františka.

6. V tomto týždni sú jarné kantrove dni v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom jarných kantrových dní je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodú lásku k blížnemu.

7. Pobožnosť krížovej cesty si na budúcu nedeľu pripraví farské spoločenstvo Katolícka jednota Slovenska.

8. Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. Tento týždeň o pomoc pri sobotnom upratovaní prosíme rodiny Ajbenovú a Čorbovú z ulice na Hrunku a panie Lepotovú, Vasiľovú a Kovaľovú z ulice Staničnej.

Tento týždeň nás na ceste do večnosti predišiel Michal Mazur. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

FARSKÉ OZNAMY

 

16. 2. – 23. 2. 2014

1. V sobotu, 22. februára pozývame na mesačnú farskú adoráciu, ktorá bude pred večernou svätou omšou o 17.00 hod. Po sv. omši bude v KKD Stretnutie pri okrúhlom stole, čiže katechéza a agapé, ktoré budú zároveň príležitosťou na stretnutie sa s pánom farárom a prípadné otázky.

2. Aj tento rok môžete poukázať 2 % z dane pre občianske združenie BAZILIKA VRANOV, ktorého náplňou je zachovávanie kultúrnych hodnôt a rozvíjanie rôznych aktivít v našej bazilike a farnosti. Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri vchodoch do baziliky a v kancelárii.

3. Všetkých členov ružencového bratstva pozývame na duchovnú obnovu, ktorú bude v našej farnosti prebiehať 28. februára a 1. marca. Obnovu povedie páter Melichar Matis OP, provinčný promótor ružencových bratstiev. Podrobnosti nájdete na plagátoch.

4. Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. Tento týždeň o pomoc pri sobotnom upratovaní prosíme rodiny Kovalčíkovú a Malíkovú
zo Sídliska 1. mája a rodinu Dudášovú z Mlynskej ulice.

Tento týždeň nás na ceste do večnosti predišiel 64 ročný Stanislav Foriška. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

FARSKÉ OZNAMY

 

3. 2. – 9. 2.. 2014

1. V týždni prvého piatku sviatosť zmierenia budeme vysluhovať každý deň, ráno od 6.00 hod. a večer od 17.30 hod.

2. V piatok, 9. februára, po obedňajšej svätej omše bude v našej bazilike k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna. Poklonu zakončíme pred večernou svätou omšou prvopiatkovou pobožnosťou.

3. Počas celého roka 2014, ktorý je vyhlásený ako Rok Sedembolestnej,
sa budeme v našej bazilike modliť ruženec k Sedembolestnej Panne Márie, a to každý deň pred rannou svätou omšou.

4. V našej farnosti sa od februára už po siedmykrát uskutoční kurz „Manželské večery“. Je určený všetkým, ktorí chcú budovať šťastné manželstvo na celý život. Bližšie informácie  nájdete na plagátoch, v časopise AiB a na stránkach baziliky.

5. Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. Tento týždeň o pomoc pri sobotnom upratovaní prosíme rodiny Dzurjaninovú z Mierovej, Bindasovú z Ulice 1. mája a rodinu Poperníkovú zo Staničnej ulice.

FARSKÉ OZNAMY

 

27. 1. – 2. 2.. 2014

1. V sobotu, 1. februára pripadá prvá sobota mesiaca. Program nájdete
na nástenkách.

2. Na budúcu nedeľu, 2. februára je sviatok Obetovania Pána. Pri všetkých svätých omšiach budeme požehnávať hromničné sviece.

3. Na budúcu nedeľu pripravujeme karneval „SVET V MASKÁCH“, ktorý sa začne o 15.00 hod. v KKD.

4. Pozývame vás na farský ples, ktorý sa uskutoční 15. februára v KKD. Vstupenky si môžete zakúpiť v KKD na 1.poschodí v mládežníckej miestnosti každú stredu, piatok po večernej sv. omši a v nedeľu po sv. omši o 9.30. Bližšie informácie nájdete na nástenkách.

5. V našej farnosti sa od februára už po siedmykrát uskutoční kurz „Manželské večery“. Je určený všetkým, ktorí chcú budovať šťastné manželstvo na celý život. Bližšie informácie  nájdete na plagátoch, v časopise AiB a na stránkach baziliky.

dnes = new Date(); den=dnes.getDate(); mesic=(dnes.getMonth()+1); //začíná se od nuly if (mesic==1) { if (den==01) document.write("Nový rok"); if (den==02) document.write("Alexandra, Karina"); if (den==03) document.write("Daniela"); if (den==04) document.write("Drahoslav"); if (den==05) document.write("Andrea"); if (den==06) document.write("Antónia, Traja králi"); if (den==07) document.write("Bohuslava"); if (den==08) document.write("Severín"); if (den==09) document.write("Alexej"); if (den==10) document.write("Dáša"); if (den==11) document.write("Malvína"); if (den==12) document.write("Ernest"); if (den==13) document.write("Rastislav"); if (den==14) document.write("Radovan"); if (den==15) document.write("Dobroslav"); if (den==16) document.write("Kristína"); if (den==17) document.write("Nataša - Výročie BSS"); if (den==18) document.write("Bohdana"); if (den==19) document.write("Drahomíra, Mário"); if (den==20) document.write("Dalibor, Sebastián"); if (den==21) document.write("Vincent"); if (den==22) document.write("Zora"); if (den==23) document.write("Miloš"); if (den==24) document.write("Timotej"); if (den==25) document.write("Gejza"); if (den==26) document.write("Tamara"); if (den==27) document.write("Bohuš"); if (den==28) document.write("Alfonz"); if (den==29) document.write("Gašpar"); if (den==30) document.write("Ema"); if (den==31) document.write("Emil"); } if (mesic==2) { if (den==01) document.write("Tatiana"); if (den==02) document.write("Erika, Erik"); if (den==03) document.write("Blažej"); if (den==04) document.write("Veronika"); if (den==05) document.write("Agáta"); if (den==06) document.write("Dorota"); if (den==07) document.write("Vanda"); if (den==08) document.write("Zoja"); if (den==09) document.write("Zdenko"); if (den==10) document.write("Gabriela"); if (den==11) document.write("Dezider"); if (den==12) document.write("Perla"); if (den==13) document.write("Arpád"); if (den==14) document.write("Valentín"); if (den==15) document.write("Pravoslav"); if (den==16) document.write("Ida, Liana"); if (den==17) document.write("Miloslava"); if (den==18) document.write("Jaromír"); if (den==19) document.write("Vlasta"); if (den==20) document.write("Lívia"); if (den==21) document.write("Eleonóra"); if (den==22) document.write("Etela"); if (den==23) document.write("Roman, Romana"); if (den==24) document.write("Matej"); if (den==25) document.write("Frederik, Frederika"); if (den==26) document.write("Viktor"); if (den==27) document.write("Alexander"); if (den==28) document.write("Zlatica"); if (den==29) document.write("Radomír"); } if (mesic==3) { if (den==01) document.write("Albín"); if (den==02) document.write("Anežka"); if (den==03) document.write("Bohumil, Bohumila"); if (den==04) document.write("Kazimír"); if (den==05) document.write("Fridrich"); if (den==06) document.write("Radoslav, Radoslava"); if (den==07) document.write("Tomáš"); if (den==08) document.write("Alan, Alana"); if (den==09) document.write("Františka"); if (den==10) document.write("Bruno, Branislav"); if (den==11) document.write("Angela, Angelika"); if (den==12) document.write("Gregor"); if (den==13) document.write("Vlastimil"); if (den==14) document.write("Matilda"); if (den==15) document.write("Svetlana"); if (den==16) document.write("Boleslav"); if (den==17) document.write("Ľubica"); if (den==18) document.write("Eduard"); if (den==19) document.write("Jozef"); if (den==20) document.write("Víťazoslav, Klaudius"); if (den==21) document.write("Blahoslav"); if (den==22) document.write("Beňadik"); if (den==23) document.write("Adrián"); if (den==24) document.write("Gabriel"); if (den==25) document.write("Marián"); if (den==26) document.write("Emanuel"); if (den==27) document.write("Alena"); if (den==28) document.write("Soňa"); if (den==29) document.write("Miroslav"); if (den==30) document.write("Vieroslav, Vieroslava"); if (den==31) document.write("Benjamín"); } if (mesic==4) { if (den==01) document.write("Hugo"); if (den==02) document.write("Zita"); if (den==03) document.write("Richard"); if (den==04) document.write("Izidor"); if (den==05) document.write("Miroslava"); if (den==06) document.write("Irena"); if (den==07) document.write("Zoltán"); if (den==08) document.write("Albert"); if (den==09) document.write("Milena"); if (den==10) document.write("Igor"); if (den==11) document.write("Július"); if (den==12) document.write("Estera"); if (den==13) document.write("Aleš"); if (den==14) document.write("Justína"); if (den==15) document.write("Fedor"); if (den==16) document.write("Dana, Danica"); if (den==17) document.write("Rudolf"); if (den==18) document.write("Valér"); if (den==19) document.write("Jela"); if (den==20) document.write("Marcel"); if (den==21) document.write("Ervín"); if (den==22) document.write("Slavomír"); if (den==23) document.write("Vojtech"); if (den==24) document.write("Juraj"); if (den==25) document.write("Marek"); if (den==26) document.write("Jaroslava"); if (den==27) document.write("Jaroslav"); if (den==28) document.write("Jarmila"); if (den==29) document.write("Lea"); if (den==30) document.write("Anastázia"); } if (mesic==5) { if (den==01) document.write("Sviatok práce"); if (den==02) document.write("Žigmund"); if (den==03) document.write("Galina"); if (den==04) document.write("Florián"); if (den==05) document.write("Lesia, Lesana"); if (den==06) document.write("Hermína"); if (den==07) document.write("Monika"); if (den==08) document.write("Ingrida"); if (den==09) document.write("Roland"); if (den==10) document.write("Viktória"); if (den==11) document.write("Blažena"); if (den==12) document.write("Pankrác"); if (den==13) document.write("Servác"); if (den==14) document.write("Bonifác"); if (den==15) document.write("Žofia"); if (den==16) document.write("Svetozár"); if (den==17) document.write("Gizela"); if (den==18) document.write("Viola"); if (den==19) document.write("Gertrúda"); if (den==20) document.write("Bernard"); if (den==21) document.write("Zina"); if (den==22) document.write("Júlia, Juliána"); if (den==23) document.write("Želmíra"); if (den==24) document.write("Ela"); if (den==25) document.write("Urban"); if (den==26) document.write("Dušan"); if (den==27) document.write("Iveta"); if (den==28) document.write("Viliam"); if (den==29) document.write("Vilma"); if (den==30) document.write("Ferdinand"); if (den==31) document.write("Petrana, Petronela"); } if (mesic==6) { if (den==01) document.write("Žaneta"); if (den==02) document.write("Xénia, Oxana"); if (den==03) document.write("Karolína"); if (den==04) document.write("Lenka"); if (den==05) document.write("Laura"); if (den==06) document.write("Norbert"); if (den==07) document.write("Róbert"); if (den==08) document.write("Medard"); if (den==09) document.write("Stanislava"); if (den==10) document.write("Margaréta"); if (den==11) document.write("Dobroslava"); if (den==12) document.write("Zlatko"); if (den==13) document.write("Anton"); if (den==14) document.write("Vasil"); if (den==15) document.write("Vít"); if (den==16) document.write("Blanka, Bianka"); if (den==17) document.write("Adolf"); if (den==18) document.write("Vratislav"); if (den==19) document.write("Alfréd"); if (den==20) document.write("Valéria"); if (den==21) document.write("Alojz"); if (den==22) document.write("Paulína"); if (den==23) document.write("Sidónia"); if (den==24) document.write("Ján"); if (den==25) document.write("Olívia, Tadeáš"); if (den==26) document.write("Adriána"); if (den==27) document.write("Ladislav, Ladislava"); if (den==28) document.write("Beáta"); if (den==29) document.write("Peter a Pavol, Petra"); if (den==30) document.write("Melánia"); } if (mesic==7) { if (den==01) document.write("Diana"); if (den==02) document.write("Berta"); if (den==03) document.write("Miloslav"); if (den==04) document.write("Prokop"); if (den==05) document.write("Cyril a Metod"); if (den==06) document.write("Patrik, Patrícia"); if (den==07) document.write("Oliver"); if (den==08) document.write("Ivan"); if (den==09) document.write("Lujza"); if (den==10) document.write("Amália"); if (den==11) document.write("Milota"); if (den==12) document.write("Nina"); if (den==13) document.write("Margita"); if (den==14) document.write("Kamil"); if (den==15) document.write("Henrich"); if (den==16) document.write("Drahomír"); if (den==17) document.write("Bohuslav"); if (den==18) document.write("Kamila"); if (den==19) document.write("Dušana"); if (den==20) document.write("Iľja, Eliáš"); if (den==21) document.write("Daniel"); if (den==22) document.write("Magdaléna"); if (den==23) document.write("Oľga"); if (den==24) document.write("Vladimír"); if (den==25) document.write("Jakub"); if (den==26) document.write("Anna, Hana"); if (den==27) document.write("Božena"); if (den==28) document.write("Krištof"); if (den==29) document.write("Marta"); if (den==30) document.write("Libuša"); if (den==31) document.write("Ignác"); } if (mesic==8) { if (den==01) document.write("Božidara"); if (den==02) document.write("Gustáv"); if (den==03) document.write("Jerguš"); if (den==04) document.write("Dominik, Dominika"); if (den==05) document.write("Hortenzia"); if (den==06) document.write("Jozefína"); if (den==07) document.write("Štefánia"); if (den==08) document.write("Oskár"); if (den==09) document.write("Ľubomíra"); if (den==10) document.write("Vavrinec"); if (den==11) document.write("Zuzana"); if (den==12) document.write("Darina"); if (den==13) document.write("Ľubomír"); if (den==14) document.write("Mojmír"); if (den==15) document.write("Marcela"); if (den==16) document.write("Leonard"); if (den==17) document.write("Milica"); if (den==18) document.write("Elena, Helena"); if (den==19) document.write("Lýdia"); if (den==20) document.write("Anabela"); if (den==21) document.write("Jana"); if (den==22) document.write("Tichomír"); if (den==23) document.write("Filip"); if (den==24) document.write("Bartolomej"); if (den==25) document.write("Ľudovít"); if (den==26) document.write("Samuel"); if (den==27) document.write("Silvia"); if (den==28) document.write("Augustín"); if (den==29) document.write("Nikola, Nikolaj"); if (den==30) document.write("Ružena"); if (den==31) document.write("Nora"); } if (mesic==9) { if (den==01) document.write("Drahoslava"); if (den==02) document.write("Linda"); if (den==03) document.write("Belo"); if (den==04) document.write("Rozália"); if (den==05) document.write("Regína"); if (den==06) document.write("Alica"); if (den==07) document.write("Marianna"); if (den==08) document.write("Miriama"); if (den==09) document.write("Martina"); if (den==10) document.write("Oleg"); if (den==11) document.write("Bystrík"); if (den==12) document.write("Mária"); if (den==13) document.write("Ctibor"); if (den==14) document.write("Ľudomil"); if (den==15) document.write("Jolana"); if (den==16) document.write("Ľudmila"); if (den==17) document.write("Olympia"); if (den==18) document.write("Eugénia"); if (den==19) document.write("Konštantín"); if (den==20) document.write("Ľuboslav, Ľuboslava"); if (den==21) document.write("Matúš"); if (den==22) document.write("Móric"); if (den==23) document.write("Zdenka"); if (den==24) document.write("Ľuboš, Ľubor"); if (den==25) document.write("Vladislav"); if (den==26) document.write("Edita"); if (den==27) document.write("Cyprián"); if (den==28) document.write("Václav"); if (den==29) document.write("Michal, Michaela"); if (den==30) document.write("Jarolím"); } if (mesic==10) { if (den==01) document.write("Arnold"); if (den==02) document.write("Levoslav"); if (den==03) document.write("Stela"); if (den==04) document.write("František"); if (den==05) document.write("Viera"); if (den==06) document.write("Natália"); if (den==07) document.write("Eliška"); if (den==08) document.write("Brigita"); if (den==09) document.write("Dionýz"); if (den==10) document.write("Slavomíra"); if (den==11) document.write("Valentína"); if (den==12) document.write("Maximilián"); if (den==13) document.write("Koloman"); if (den==14) document.write("Boris"); if (den==15) document.write("Terézia"); if (den==16) document.write("Vladimíra"); if (den==17) document.write("Hedviga"); if (den==18) document.write("Lukáš"); if (den==19) document.write("Kristián"); if (den==20) document.write("Vendelín"); if (den==21) document.write("Uršuľa"); if (den==22) document.write("Sergej"); if (den==23) document.write("Alojzia"); if (den==24) document.write("Kvetoslava"); if (den==25) document.write("Aurel"); if (den==26) document.write("Demeter"); if (den==27) document.write("Sabína"); if (den==28) document.write("Dobromila"); if (den==29) document.write("Klára"); if (den==30) document.write("Šimon, Simona"); if (den==31) document.write("Aurélia"); } if (mesic==11) { if (den==01) document.write("Denisa, Denis, Sviatok všetkých svätých"); if (den==02) document.write("Pamiatka zosnulých"); if (den==03) document.write("Hubert"); if (den==04) document.write("Karol"); if (den==05) document.write("Imrich"); if (den==06) document.write("Renáta"); if (den==07) document.write("René"); if (den==08) document.write("Bohumír"); if (den==09) document.write("Teodor"); if (den==10) document.write("Tibor"); if (den==11) document.write("Martin, Maroš"); if (den==12) document.write("Svätopluk"); if (den==13) document.write("Stanislav"); if (den==14) document.write("Irma"); if (den==15) document.write("Leopold"); if (den==16) document.write("Agnesa"); if (den==17) document.write("Klaudia"); if (den==18) document.write("Eugen"); if (den==19) document.write("Alžbeta"); if (den==20) document.write("Félix"); if (den==21) document.write("Elvíra"); if (den==22) document.write("Cecília"); if (den==23) document.write("Klement"); if (den==24) document.write("Emília"); if (den==25) document.write("Katarína"); if (den==26) document.write("Kornel"); if (den==27) document.write("Milan"); if (den==28) document.write("Henrieta"); if (den==29) document.write("Vratko"); if (den==30) document.write("Ondrej, Andrej"); } if (mesic==12) { if (den==01) document.write("Edmund"); if (den==02) document.write("Bibiána"); if (den==03) document.write("Oldrich"); if (den==04) document.write("Barbora, Barbara"); if (den==05) document.write("Oto"); if (den==06) document.write("Mikuláš"); if (den==07) document.write("Ambróz"); if (den==08) document.write("Marína"); if (den==09) document.write("Izabela"); if (den==10) document.write("Radúz"); if (den==11) document.write("Hilda"); if (den==12) document.write("Otília"); if (den==13) document.write("Lucia"); if (den==14) document.write("Branislava, Bronislava"); if (den==15) document.write("Ivica"); if (den==16) document.write("Albína"); if (den==17) document.write("Kornélia"); if (den==18) document.write("Sláva, Slávka"); if (den==19) document.write("Judita"); if (den==20) document.write("Dagmara"); if (den==21) document.write("Bohdan"); if (den==22) document.write("Adela"); if (den==23) document.write("Nadežda"); if (den==24) document.write("Adam a Eva"); if (den==25) document.write("Prvý sviatok vianočný"); if (den==26) document.write("Štefan, Druhý sviatok vianočný"); if (den==27) document.write("Filoména"); if (den==28) document.write("Ivana, Ivona"); if (den==29) document.write("Milada"); if (den==30) document.write("Dávid"); if (den==31) document.write("Silvester"); }


In-počasie
ADRESA FARNOSTI
Bazilika minor
Narodenia Panny Márie
vo Vranove nad Topľou
Mariánske námestie 1496
09301 Vranov nad Topľou
                                   
tel/fax:
+421574421807
email:
rkfuvvsever@rimkat.sk
IČO:
31979360
Č. účtu:
0107888863/0900
ql_close(); ?>ter.php"; ?>