weblinks"); ?>_images; } ?>utput; } ?>"; } } ?> Bazilika narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou - FARSKÉ OZNAMY
Navigácia
HLAVNÁ STRÁNKA
FARNOSŤ
SVäTÉ OMŠE
ÚMYSLY
KOSTOL A KLÁŠTOR
SPOLOČENSTVÁ
LITURGICKÝ KALENDÁR
PEŠIA PÚŤ
Články
FOTOGALÉRIA
PAVLÍNI
VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ
ZOZNAM KŇAZOV
FARSKÉ OZNAMY
KONTAKT
Kto je Online
Hostí Online: 1

Členov Online: 0

Registrovaní členovia: 82
Najnovší člen: Vera
Posledné články
700.rokov Otcovia pa...
ZLENÝ ŠTVRTOK 2009 v...
Homília arcibiskupa ...
Milostivý (slziaci) ...
50-TE VÝROCIE kňazstva
Shoutbox
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.

Žiadne správy.
_start(); ?> iv>\n"; } ?> table(); } ?>
FARSKÉ OZNAMY

FARSKÉ OZNAMY

21. 7.  – 27. 7. 2014

 

1.     Vo štvrtok, 24. júla pozývame na mesačnú farskú adoráciu, ktorá bude v našej bazilike po večernej svätej omši.

 

2.     Na budúcu nedeľu, 27. júla po každej svätej omši, na parkovisku oproti bazilike budeme požehnávať motorové vozidlá.

 

3.     Na budúcu nedeľu je odpustová slávnosť ku cti svätých Joachima a Anny v Čemernom. Spoločná procesia odchádza spred našej baziliky o 9.15 hod.

 

4.     Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní baziliky prosíme rodiny Bačovú, Lukčíkovú a Vaverčákovú
zo Sídliska II.

 

FARSKÉ OZNAMY

 

22. 6.  – 29. 6. 2014

 

1.     V stredu, 25. júna večer o 18.30 hod. bude ďakovná svätá omša na zakončenie školského roka.

 

2.     V piatok, 27. júna, na slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca bude po každej svätej omši odprosujúca pobožnosť. Za spoločné recitovanie modlitby Najmilší Ježišu pri tejto pobožnosti je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

3.     V sobotu, 28. júna je spomienka na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Po rannej svätej omši pozývame na spoločnú modlitbu Hodiniek o Nepoškvrnenom Počatí.

 

4.     Srdečne pozývame, najmä rodákov, na odpustovú slávnosť do Trepca. Slávnostná svätá omša bude na budúcu nedeľu, 29. júna v historickom kostolíku na Trepci so začiatkom o 10.30 hod. Na Domaši-Dobrej pri Bogárke bude
od 9.00 hod. zabezpečený prevoz cez les na Trepec.

 

5.     Na budúcu nedeľu, 29. júna pripadá slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. V tento deň bude prebiehať tradičná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, kedysi nazývaná aj halier sv. Petra.

 

6.     V kancelárii farského úradu je možné prihlásiť sa na 24. ročník pešej púte z Vranova do Čenstochovej, ktorá sa uskutoční v dňoch od 1. do 15. augusta.

 

7.     Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní baziliky prosíme rodiny Andrejkovičovú, Pavučkovú a Turčíkovú
zo Sídliska Okulka.

 

Tento týždeň si Pán života k sebe do večnosti povolal 76 ročného Bela Jankára
a 72 ročného Martina Knuta. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

 

Ďakujeme za všetky milodary, ktoré obetujete na rekonštrukciu strechy našej baziliky. Aj vďaka vašej obetavosti dielo napreduje.

Prispievať môžete rovnako aj bankovým prevodom

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Č. účtu: 010788863/0900

FARSKÉ OZNAMY

 

16. 6.  – 22. 6. 2014

 

 

1.     Vo štvrtok, 19. júna, je prikázaný sviatok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše v našej bazilike budú o 6.00, 8.00, 12.00, 16.30 a 18.30 hod. Tradičný eucharistický sprievod ulicami mesta sa začne o 15.30 hod. v gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej eucharistie.

 

2.     Všetkých srdečne pozývame na benefičný koncert na podporu opravy strechy našej baziliky, ktorý sa uskutoční dňa 22.júna 2014 o 19.00 hod. na parkovisku za Bazilikou minor vo Vranove. Organizátormi koncertu sú mladí z farnosti Vranov-SEVER. Na koncerte sa predstavia gospelové kapely Jeno's Brothers, 30tri, Peter Milenky BAND, Luce di basilica a Siloe . Vstupné je dobrovoľné
a výťažok bude použitý na opravu strechy baziliky. Príďte podporiť dobrú vec. Tešíme sa na vás.

 

3.     V kancelárii farského úradu je možné prihlásiť sa na 24. ročník pešej púte z Vranova do Čenstochovej, ktorá sa uskutoční v dňoch od 1. do 15. augusta.

 

4.     Pozývame taktiež na autobusovú púť do Medžugoria spojenú s pobytom pri mori v termíne od 13. do 20. júla. Cena púte je 210 €. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.

 

5.     Srdečne ďakujeme za upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní baziliky prosíme rodiny Džurdženíkovú z Budovateľskej ulice, Krivákovú
zo Sídliska II a Olšavovú z Ulice 1. mája.

 

 

 

Tento týždeň si Pán života k sebe do večnosti povolal 91 ročnú Máriu Koščovú
a 77 ročného Michala Knapika. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

FARSKÉ OZNAMY

 

9. 6. – 15. 6. 2014

 

1.       Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa začína druhá časť obdobia „cez rok“. Opäť sa modlíme modlitbu „Anjel Pána“.

2.       V kancelárii nám ešte ostalo veľké množstvo CD nosičov s fotografiami z birmovky. Prosíme birmovancov, aby si ich čo najskôr vyzdvihli.

 

3.     V dňoch od 1. – 15. augusta 2014 sa uskutoční 24. pešia púť z Vranova nad Topľou do Čenstochovej. Zápisné pre študentov a pre dôchodcov  je 70 € pre pracujúcich 90 €. V cene je ubytovanie, stravné a cesta späť autobusom na Slovensko.   Záujemcovia sa môžu nahlásiť na farskom úrade.

4.     Ako ste si mohli všimnúť uskutočnili sa už prípravné práce: drevená veža na vstup do priestoru krovu. Čo nie je vidieť je vyhotovená drevená pracovná plošina v priestoroch krovu. Vyrobené sú aj niektoré klampiarske diely (žľaby, vikiere a pod.) Ďalší postup bude výmena krytiny od veže zo strany záhrady dokola celej strechy, pričom všetky drevené časti budú tiež postupne ošetrené a impregnované (poprípade nahradené novými). Stále bude otvorená maximálne časť 8-10 m, pre možné riziká dažďa.

Aby sme túto náročnú prácu aj mohli podľa dohody finančne vyrovnať bude na budúcu nedeľu mesačná zbierka na potreby rekonštrukcie strechy našej baziliky. Pán Boh zaplať za každý váš milodar!

 

5.       Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní baziliky prosíme rodiny Tirpákovú, Lukáčovú a Pavlovú zo Sídliska 1. mája.

FARSKÉ OZNAMY

 

2. 6. – 8. 6. 2014

 

1.       Dnes prebieha celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Svoje milodary na tento účel môžete zložiť do pokladníc pri vchodoch do baziliky.

 

2.       Dnes je prvá nedeľa mesiaca. Po ružencovej pobožnosti bude až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna.

 

3.       V priestoroch s katolíckou tlačou je nové číslo farského bulletinu AiB 12.

 

4.       V týždni prvého piatku sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň, ráno od 6.00 hod. a večer od 18.00 hod.

 

5.       Od pondelka prijímame úmysly svätých omší na mesiace júl, august a september. Upozorňujeme taktiež, že od pondelka budú večerné sväté omše o 18.30 hod.

 

6.       V kancelárii je možné vyzdvihnúť si CD s fotografiami z birmovky, ako aj nahliadnuť do vyúčtovania.

 

7.       V sobotu, 7. júna pripadá prvá sobota mesiaca. Fatimské večeradlo sa budeme modliť o 17.45 hod., potom bude svätá omša a mariánsky sviečkový sprievod.

 

8.       Po večerných svätých omšiach pokračuje deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Tento deviatnik ukončíme v sobotu, 7. júna liturgiou Turíčnej vigílie, ktorá sa začne v našej bazilike o 21.30 hod. Vigília bude spojená s modlitbou chvál, adoráciou Sviatosti oltárnej a vyvrcholí polnočnou svätou omšou.

 

9.       Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní baziliky prosíme rodiny Würllovú, Lajčákovú a Kaščákovú z Budovateľskej ulice.

FARSKÉ OZNAMY

 


25. 5. 2014 - 1. 6. 2014
1.    

 

Nasledujúce tri dni, pondelok, utorok a streda, sú prosebnými dňami, ktorých obsahom sú modlitby za úrodu. V súvislosti s tým pozývame na procesiu
do filiálnej obce Nižný Kručov spojenú s požehnaním polí, ktorá bude v pondelok, 26. mája po večernej svätej omši.

 

2.     Vo štvrtok, 29. mája, je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše v našej bazilike budú o 6.00, 10.00, 12.00, 16.00 a večer o 18.30 hod.

 

3.     Aj v tomto roku naša farnosť organizuje letný tábor pre rodiny v termíne
od 6. do 13. júla v pastoračnom centre na Sigorde. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii.

 

4.     V kancelárii je možné vyzdvihnúť si CD s fotografiami z birmovky, ako aj nahliadnuť do vyúčtovania.

 

5.     Na budúcu nedeľu, 1. Júna, bude prebiehať celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Svoje milodary na tento účel budete môcť zložiť do pokladníc
pri vchodoch do baziliky.

 

6.     O pomoc pri sobotnom upratovaní baziliky prosíme rodiny Doľackú zo Sídliska
1. mája a rodiny Jenčkovú a Tomášovú z Mlynskej ulice.

 

 

Tento týždeň nás na ceste do večnosti predišli 84 ročný Jozef Goril a 77 ročná Viera Štefaníková. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

FARSKÉ OZNAMY

 

19. 5.  – 25. 5. 2014

 

 

1.     Vo štvrtok, 22. mája, v čase od 23.00 do 24.00 hod. pozývame na farskú adoráciu.

 

2.     Aj v tomto roku naša farnosť organizuje letný tábor pre rodiny v termíne od 6. do 13. júla v pastoračnom centre na Sigorde. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii.

 

3.     Na budúcu nedeľu, 25. mája, bude v našej bazilike pozmenený program bohoslužieb. Sväté omše budú ráno o 6.30 a o 7.30 hod. Počas ďalších svätých omší o 9.00 a o 11.00 hod. ponad 90 detí našej farnosti pristúpi k prvému svätému prijímaniu. Večerná svätá omša ostáva v tradičnom čase o 18.30 hod.

 

4.     V súvislosti so slávnosťou prvého svätého prijímania budú nácviky pre deti. Skupinka detí, ktoré budú mať slávnosť o 9.00 hod. prídu na nácviky v utorok, štvrtok a piatok po večernej sv. omši. Deti, ktoré pôjdu na prijímanie o 11.00 hod. budú mať nácviky v pondelok a stredu po večernej svätej omši a v piatok o 16.30 hod.

 

5.     Spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu o 9.00 hod. v bazilike. Rodičov prosíme, aby k spovedi pristúpili počas týždňa.

 

6.     O pomoc pri sobotnom upratovaní baziliky prosíme rodiny prvoprijímajúcich detí.

 

 

Tento týždeň nás na ceste do večnosti predišli 86 ročný Karol Lakatoš a 31 ročný Róbert Paľuš. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

FARSKÉ OZNAMY

 

12. 5.  – 18. 5. 2014

 

 

1.     Združenie kresťanských seniorov Slovenska – klub Vranov n/T pozýva všetkých členov na slávnostnú schôdzu pri príležitosti dňa matiek, ktorá sa uskutoční v utorok, 13. mája o 12.30 hod. v KKD.

 

2.     Pozývame všetkých na koncert za rodinu v podaní skupiny Slnovrat, ktorý sa uskutoční 16. mája o 19.00 hod. v KKD. Hosťami budú Ján Hudacký, poslanec Národnej rady a Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu.

 

3.     Srdečne Vás pozývame na Farský Deň rodiny, ktorý sa uskutoční 
v nedeľu  dňa 18. mája v Michalku. V pripade dostatočného záujmu bude zabezpečená preprava autobusom. Odchod od baziliky o 14.00 hod. V programe je naplánovaný „detský“ ruženec, sv. omša za obidve farské rodiny, hry rodičov s deťmi a agapé. Prosíme záujemcov, aby  sa
do 12. mája prihlásili u p. Lucie Demčákovej.

oter here ?>
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Info Panel
Dnes má sviatok


In-počasie
ADRESA FARNOSTI
Bazilika minor
Narodenia Panny Márie
vo Vranove nad Topľou
Mariánske námestie 1496
09301 Vranov nad Topľou
                                   
tel/fax:
+421574421807
email:
rkfuvvsever@rimkat.sk
IČO:
31979360
Č. účtu:
0107888863/0900
ql_close(); ?>ter.php"; ?>