weblinks"); ?>_images; } ?>utput; } ?>"; } } ?> Bazilika narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou - FARSKÉ OZNAMY
Navigácia
HLAVNÁ STRÁNKA
FARNOSŤ
SVäTÉ OMŠE
ÚMYSLY
KOSTOL A KLÁŠTOR
SPOLOČENSTVÁ
LITURGICKÝ KALENDÁR
PEŠIA PÚŤ
Články
FOTOGALÉRIA
PAVLÍNI
VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ
ZOZNAM KŇAZOV
FARSKÉ OZNAMY
KONTAKT
Kto je Online
Hostí Online: 1

Členov Online: 0

Registrovaní členovia: 82
Najnovší člen: Vera
Posledné články
700.rokov Otcovia pa...
ZLENÝ ŠTVRTOK 2009 v...
Homília arcibiskupa ...
Milostivý (slziaci) ...
50-TE VÝROCIE kňazstva
Shoutbox
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.

Žiadne správy.
_start(); ?> iv>\n"; } ?> table(); } ?>
FARSKÉ OZNAMY

FARSKÉ OZNAMY

15. 9.  – 21. 9. 2014

 

1.     Pondelok, 15. septembra, je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. V tento deň budú sväté omše v našej bazilike o 7.00, 8.00, 10.00 a 18.30 hod.

 

2.     Členom farského zboru Lumen oznamujeme, že tento pondelok nebude z dôvodu sviatku nácvik. Na budúci týždeň bude nácvik v riadnom čase.

 

3.     Rodičov žiakov tretích ročníkov ZŠ, ktorí sa v tomto roku budú pripravovať na prvé sväté prijímanie prosíme, aby do konca septembra odovzdali vyplnené prihlášky.

 

4.     Na budúcu nedeľu, 21. septembra, je výročný deň posviacky našej baziliky. Pripomíname, že v tento deň je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

5.     Na budúcu nedeľu bude zároveň prebiehať mesačná zbierka na dokončenie rekonštrukcie strechy našej baziliky.

 

6.     Aj v tomto roku Sedembolestnej Panny Márie pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2014. Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Pôst prebieha v skrytosti srdca a nie je potrebné niekam sa zapisovať.

 

7.     Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní tento týždeň prosíme rodiny Cínovú a Tirpákovú z Mlynskej ulice a rodinu Hrubovskú zo Sídliska II.

 

FARSKÉ OZNAMY

 

1. 9.  – 7. 9. 2014

 

 

1.     Občianske združenie Stephanus a naša farnosť Vás srdečne pozývajú na svätú omšu slávenú v tridentskom ríte, ktorá sa uskutoční v našej bazilike pondelok,
1. septembra o 16.00 hod. pri príležitosti 1. výročia úmrtia jezuitu, pátra Petra Bujka, rodáka z Novej Kelče. Počas svätej omše zaznejú omšové spevy z diela Wolfganga Amádea Mozarta Requiem D-moll v podaní zboru sv. Cecílie z Košíc.

 

2.     Pondelok, počas večernej svätej omše, bude slávnostné uvedenie do úradu nového farára, o. Rastislava Ivaneckého. Zároveň privítame o. Kazimíra Koguta, ktorý od zajtrajšieho dňa bude pôsobiť ako kaplán v našej farnosti.

 

3.     Vo štvrtok, 4. septembra, od 9.00 hod. bude prebiehať predodpustové upratovanie baziliky a farskej záhrady. Pozývame ochotných farníkov a farníčky na túto brigádu.

 

4.     Aj tento rok na odpustovú slávnosť prídu peší pútnici z Trebišova. Prosíme farníkov, ktorí sú ochotní prijať pútnikov na nocľah, aby sa zapísali v sakristii.

 

5.     Počas celého týždňa sa deviatnikom pripravujeme na odpustovú slávnosť ku cti Narodenia Panny Márie. Slávnosť vyvrcholí na budúcu nedeľu, 7. septembra, slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup. Podrobný program deviatnika aj samotnej slávnosti nájdete na plagátoch.

 

6.     Od utorka, 2. septembra budeme prijímať úmysly svätých omší až do konca kalendárneho roka. Takisto informujeme, že od tohto dňa budú opäť slúžené sväté omše o 12.00 hod.

 

 

 

Ďakujeme za všetky milodary, ktoré obetujete na rekonštrukciu strechy našej baziliky. Aj vďaka vašej obetavosti dielo napreduje.

Prispievať môžete rovnako aj bankovým prevodom

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

č. účtu: 010788863/0900


Farske oznamy 25.8.2014.JPG
FARSKÉ OZNAMY

 

Farnosť Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou

17. 8. – 24. 8. 2014

 

1.Dnes je mesačná zbierka na opravu strechy našej baziliky. Prosme o priaznivé počasie a Božiu pomoc na ukončenie tohto výnimočného diela, ktoré sa uskutočňuje takmer po 100 rokoch a dal by Boh pretrvá viac storočí. Zároveň touto cestou ďakujeme za vaše otvorené srdcia pri mesačných zbierkach.

 

2.V týchto dňoch od 18. do 22. augusta prebieha prímestský letný tábor pre deti v KKD pri našej bazilike. Animátorom a účastníkom prajeme požehnaný čas oddychu a zábavy.

 

3.Zdarný priebeh 24. pešej púte – nábožné a činorodé dielo, ktoré tohto roku trvalo od 1. do 15 augusta si vyžaduje spomienku na všetkých milodarcov, ale aj na duchovných pútnikov, ktorí púť podporovali svojimi modlitbami, tiež aj na rodiny, ktoré prijali prichádzajúcich pútnikov na nocľah a touto cestou všetkým vyjadrujeme úprimnú vďačnosť.

 

4.Tento týždeň svätá Cirkev liturgicky oslavuje v stredu sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, vo štvrtok sv. Pia X., pápeža, a v piatok Pannu Máriu kráľovnú.

 

5.V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov prichádza naliehavá výzva, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi. Konferencie biskupov Slovenska preto vyhlásila od 15. do 22. augusta 2014 týždeň modlitieb za zmierenie a pokoj. Preto dnes v našej bazilike spojíme pobožnosť sv. ruženca s krátkou adoráciou s modlitbou za mier a pokoj vo svete. Po iné dni po večernej sv. omši budú krátke adorácie s modlitbou za pokoj vo svete. Oznamujeme, že v utorok po večernej sv. omši bude hodinová farská mesačná adorácia tiež na tento úmysel.

 

6.Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní baziliky prosíme rodiny Pavlečkovú, Papugovú a Kandrovú z ulice Staničnej.

 

  Tento týždeň nás na ceste do večnosti predišli 81 ročný Jozef Beňa a 90 ročná Mária Lapčáková. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

Ďakujeme za všetky milodary, ktoré obetujete na rekonštrukciu strechy našej baziliky. Aj vďaka vašej obetavosti dielo napreduje.

Prispievať môžete rovnako aj bankovým prevodom

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

č. účtu: 010788863/0900

Farske oznamy 27.7.2014.JPG    

 

FARSKÉ OZNAMY

 

21. 7.  – 27. 7. 2014

 

1.     Vo štvrtok, 24. júla pozývame na mesačnú farskú adoráciu, ktorá bude v našej bazilike po večernej svätej omši.

 

2.     Na budúcu nedeľu, 27. júla po každej svätej omši, na parkovisku oproti bazilike budeme požehnávať motorové vozidlá.

 

3.     Na budúcu nedeľu je odpustová slávnosť ku cti svätých Joachima a Anny v Čemernom. Spoločná procesia odchádza spred našej baziliky o 9.15 hod.

 

4.     Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní baziliky prosíme rodiny Bačovú, Lukčíkovú a Vaverčákovú
zo Sídliska II.

 

FARSKÉ OZNAMY

 

22. 6.  – 29. 6. 2014

 

1.     V stredu, 25. júna večer o 18.30 hod. bude ďakovná svätá omša na zakončenie školského roka.

 

2.     V piatok, 27. júna, na slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca bude po každej svätej omši odprosujúca pobožnosť. Za spoločné recitovanie modlitby Najmilší Ježišu pri tejto pobožnosti je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

3.     V sobotu, 28. júna je spomienka na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Po rannej svätej omši pozývame na spoločnú modlitbu Hodiniek o Nepoškvrnenom Počatí.

 

4.     Srdečne pozývame, najmä rodákov, na odpustovú slávnosť do Trepca. Slávnostná svätá omša bude na budúcu nedeľu, 29. júna v historickom kostolíku na Trepci so začiatkom o 10.30 hod. Na Domaši-Dobrej pri Bogárke bude
od 9.00 hod. zabezpečený prevoz cez les na Trepec.

 

5.     Na budúcu nedeľu, 29. júna pripadá slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. V tento deň bude prebiehať tradičná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, kedysi nazývaná aj halier sv. Petra.

 

6.     V kancelárii farského úradu je možné prihlásiť sa na 24. ročník pešej púte z Vranova do Čenstochovej, ktorá sa uskutoční v dňoch od 1. do 15. augusta.

 

7.     Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní baziliky prosíme rodiny Andrejkovičovú, Pavučkovú a Turčíkovú
zo Sídliska Okulka.

 

Tento týždeň si Pán života k sebe do večnosti povolal 76 ročného Bela Jankára
a 72 ročného Martina Knuta. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

 

Ďakujeme za všetky milodary, ktoré obetujete na rekonštrukciu strechy našej baziliky. Aj vďaka vašej obetavosti dielo napreduje.

Prispievať môžete rovnako aj bankovým prevodom

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Č. účtu: 010788863/0900

FARSKÉ OZNAMY

 

16. 6.  – 22. 6. 2014

 

 

1.     Vo štvrtok, 19. júna, je prikázaný sviatok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše v našej bazilike budú o 6.00, 8.00, 12.00, 16.30 a 18.30 hod. Tradičný eucharistický sprievod ulicami mesta sa začne o 15.30 hod. v gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej eucharistie.

 

2.     Všetkých srdečne pozývame na benefičný koncert na podporu opravy strechy našej baziliky, ktorý sa uskutoční dňa 22.júna 2014 o 19.00 hod. na parkovisku za Bazilikou minor vo Vranove. Organizátormi koncertu sú mladí z farnosti Vranov-SEVER. Na koncerte sa predstavia gospelové kapely Jeno's Brothers, 30tri, Peter Milenky BAND, Luce di basilica a Siloe . Vstupné je dobrovoľné
a výťažok bude použitý na opravu strechy baziliky. Príďte podporiť dobrú vec. Tešíme sa na vás.

 

3.     V kancelárii farského úradu je možné prihlásiť sa na 24. ročník pešej púte z Vranova do Čenstochovej, ktorá sa uskutoční v dňoch od 1. do 15. augusta.

 

4.     Pozývame taktiež na autobusovú púť do Medžugoria spojenú s pobytom pri mori v termíne od 13. do 20. júla. Cena púte je 210 €. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.

 

5.     Srdečne ďakujeme za upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní baziliky prosíme rodiny Džurdženíkovú z Budovateľskej ulice, Krivákovú
zo Sídliska II a Olšavovú z Ulice 1. mája.

 

 

 

Tento týždeň si Pán života k sebe do večnosti povolal 91 ročnú Máriu Koščovú
a 77 ročného Michala Knapika. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

 

 

 

oter here ?>
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Info Panel
Dnes má sviatok


In-počasie
ADRESA FARNOSTI
Bazilika minor
Narodenia Panny Márie
vo Vranove nad Topľou
Mariánske námestie 1496
09301 Vranov nad Topľou
                                   
tel/fax:
+421574421807
email:
rkfuvvsever@rimkat.sk
IČO:
31979360
Č. účtu:
0107888863/0900
ql_close(); ?>ter.php"; ?>