weblinks"); ?>_images; } ?>utput; } ?>"; } } ?> Bazilika narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou - FARSKÉ OZNAMY
Navigácia
HLAVNÁ STRÁNKA
FARNOSŤ
SVäTÉ OMŠE
ÚMYSLY
KOSTOL A KLÁŠTOR
SPOLOČENSTVÁ
LITURGICKÝ KALENDÁR
PEŠIA PÚŤ
Články
FOTOGALÉRIA
PAVLÍNI
VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ
ZOZNAM KŇAZOV
FARSKÉ OZNAMY
KONTAKT
Kto je Online
Hostí Online: 3

Členov Online: 0

Registrovaní členovia: 82
Najnovší člen: Vera
Posledné články
700.rokov Otcovia pa...
ZLENÝ ŠTVRTOK 2009 v...
Homília arcibiskupa ...
Milostivý (slziaci) ...
50-TE VÝROCIE kňazstva
Shoutbox
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.

Žiadne správy.
_start(); ?> iv>\n"; } ?> table(); } ?>
FARSKÉ OZNAMY

FARSKÉ OZNAMY

27. 10.  – 2. 11. 2014

 

1.     Počas celého nadchádzajúceho týždňa budeme vysluhovať sviatosť zmierenia ráno od 6.00 a večer od 18.00 hod. Zároveň prosíme, aby ste k spovedi pristúpili tento, lebo na budúci týždeň, sú duchovné cvičenia pre kňazov a tak nebudeme môcť spovedať v takom rozsahu, ako to bežne na prvé piatky býva.

 

2.     Pondelok, 27. októbra, po poludňajšej svätej omši sa v KKD uskutoční stretnutie Slovenskej katolíckej jednoty pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

 

3.     Sobotu, 1. novembra, je prikázaný sviatok – Slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše v našej bazilike budú podľa nedeľného poriadku.

 

4.     Nedeľu, 2. novembra, je spomienka na všetkých verných zosnulých. Popoludní o 15.00 hod. bude v kaplnke Domu nádeje na cintoríne dodatočná Svätá liturgia. Celebrantom bude o. Michal Zorvam, gréckokatolícky dekan a kazateľom náš farár, o. Rastislav.

 

5.     Aj v tomto roku sa uskutoční akcia Sviečka za nenarodené deti, ktorá spočíva v modlitebnej pamäti na deti, ktoré sa nemohli narodiť a v symbolickom zapálení sviečky dňa 2. novembra, na spomienku všetkých zosnulých. Takúto sviečku si môžete za symbolické 1 € zakúpiť v našej bazilike, čím prispejete na konto Fóra života.

 

6.     Počas oktávy Všetkých svätých, teda v dňoch od 1. do 8. novembra, sa budeme spoločne modliť za našich zosnulých. Začneme o 17.30 hod. modlitbou posvätného ruženca na úmysel zosnulých a po ruženci o 18.00 hod. bude svätá omša. Mená zosnulých, ktorých ste nahlásili, budeme čítať počas ružencovej modlitby.

 

7.     Informujeme, že aj keď v tomto týždni pripadá prvá sobota mesiaca, nebude tradičná fatimská pobožnosť, nakoľko je prikázaný sviatok a nedovoľujú sa iné liturgické slávenia.

 

8.     Výmena ružencových tajomstiev pre členov Živého ruženca na mesiac november sa uskutoční na druhú nedeľu, teda 9. novembra.

 

9.     Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu vybrať kalendáre a podielové knihy na rok 2015 a to pondelok, utorok a stredu po večernej svätej omši, vo štvrtok na obed a sobotu ráno. Kalendáre je potrebné si vyzdvihnúť u pani Viňarskej najneskôr do 20. decembra. Členský poplatok je 5 €.

FARSKÉ OZNAMY

 

20. 10.  – 26. 10. 2014

 

 

1.     Pondelok, 20. októbra, po večernej svätej omši začneme v sakristii zapisovať mená zosnulých, za ktorých sa budeme modliť počas tradičných pobožností v oktáve Všetkých svätých.

 

2.     Pozývame na oslavy 150. výročia Ružencového bratstva, ktoré sa uskutočnia v kostole dominikánov v Košiciach 25. októbra. Cena objednaného autobusu je 3 €. Nahlásiť sa môžete u  p. Ocilkovej.

 

3.     Združenie kresťanských seniorov pozýva na členskú schôdzu pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorá bude 21. októbra o 12.30 hod.

 

4.     Aj v tomto roku sa uskutoční akcia Sviečka za nenarodené deti, ktorá spočíva v modlitebnej pamäti na deti, ktoré sa nemohli narodiť a v symbolickom zapálení sviečky dňa 2. novembra, na spomienku všetkých zosnulých. Takúto sviečku si môžete za symbolické 1 € zakúpiť v našej bazilike,
čím prispejete na konto Fóra života.

 

5.     V tomto týždni, v noci zo soboty na nedeľu, sa mení čas z letného
na stredoeurópsky. Upozorňujeme, že bohoslužby v našej bazilike budú
na budúcu nedeľu už podľa nového času.

 

6.     Na budúcu nedeľu, 26. októbra, po ružencovej pobožnosti bude v našej bazilike biblické stretnutie. Všetkých srdečne pozývame.

 

7.     Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní tento týždeň prosíme rodiny Folvarčíkovú z Okulky a rodiny Ropovíkovú a Miltákovú z Námestia slobody.

FARSKÉ OZNAMY

 

29. 9.  – 5. 10. 2014

 

 

1.     Vo štvrtok, 16. októbra, bude v našej bazilike pracovné stretnutie pavlínov celej slovenskej kváziprovincie. Prosíme o modlitbu za dobrý a požehnaný priebeh tohto stretnutia.

 

2.     V piatok, 17. októbra, pozývame na muzikálové predstavenie Judit, ktoré je spoločným projektom gréckokatolíckeho pastoračného centra pre Rómov v Čičave, Divadla Dik a Súkromnej základnej umeleckej školy v Jastrabí. Začiatok predstavenia v Mestskom dome kultúry o 18.00 hod. Vstupné 2 €.

 

3.     Na prosbu svätého otca Františka sa aj naša farnosť zapája do modlitieb za biskupskú synodu o rodine, ktorá v týchto dňoch prebieha v Ríme. Na tento úmysel sa budeme modliť počas spoločných ružencových pobožností. Odporúčame tento úmysel aj vašim súkromným modlitbám.

 

4.     Pozývame na oslavy 150. výročia Ružencového bratstva, ktoré sa uskutočnia v kostole dominikánov v Košiciach 25. októbra. Cena objednaného autobusu je 3 €. Nahlásiť sa môžete u p. Viňarskej alebo p. Ocilkovej.

 

5.     Združenie kresťanských seniorov pozýva na členskú schôdzu pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorá bude 21. októbra o 12.30 hod.

 

6.     Aj v tomto roku sa uskutoční akcia Sviečka za nenarodené deti, ktorá spočíva v modlitebnej pamäti na deti, ktoré sa nemohli narodiť a v symbolickom zapálení sviečky dňa 2. novembra, na spomienku všetkých zosnulých. V priebehu týždňa budú k dispozícii sviečky, zakúpením ktorých prispejete na konto Fóra života.

 

7.     Na budúcu nedeľu, 19. októbra, bude celoslovenská zbierka na misie. Svoje milodary na tento účel budete môcť zložiť do pokladníc pri vchodoch
do baziliky.

 

8.     Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní tento týždeň prosíme rodiny Čandíkovú a Bazyľákovú z Dubníka a rodinu Svatovú zo Sídliska II.

FARSKÉ OZNAMY

 

6. 10.  – 12. 10. 2014

 

 

1.     Mesiac október je obzvlášť zasvätený Panne Márii Ružencovej. Počas celého októbra sa budeme v našej baziliky spoločne modliť túto modlitbu počas ružencovej pobožnosti, ktorá bude vo všedné dni o 18.00 hod. a v nedele
o 14.30 hod.

 

2.     V piatok, 10. októbra, po večernej svätej omši budú v KKD otvorené chvály. Pozývame všetkých na túto spoločnú modlitbu.

 

3.     V sobotu, 11. októbra, o 10.00 hod. sa v KKD uskutoční zápis na prípravu k sviatosti birmovania. Na prípravu sa môžu prihlásiť deviataci Základných škôl a starší.

 

4.     Na budúcu nedeľu, 12. októbra, popoludňajšiu ružencovú pobožnosť spojíme s mesačnou duchovnou obnovou.

 

5.     Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní tento týždeň prosíme rodiny Olachovú z Dubníka, Vysokú
zo Sídliska I a Lajošovú z Mlynskej ulice.

 

 

 

Tento týždeň si Pán života k sebe do večnosti povolal 92 ročného Petra Bazyľáka,
76 ročnú Paulinu Barlovú a 70 ročného Jozefa Vrbu.

Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

FARSKÉ OZNAMY

 

22. 9.  – 28. 9. 2014

 

 

1.     Srdečne pozývame na modlitebné trojdnie Spoločenstva modlitby matiek, ktoré sa v našej bazilike uskutoční od piatku, 26. septembra do nedele,
28. septembra. V piatok budú modlitba po večernej svätej omši, v sobotu
po rannej a v nedeľu po ružencovej pobožnosti. Podrobný program nájdete na nástenkách.

 

2.     Na budúcu nedeľu, 28. septembra, počas svätej omše o 11.00 hod. budeme ďakovať Bohu za tohtoročnú úrodu. Aj v tomto roku plánujeme pripraviť výzdobu z plodov zeme. Svoje dary môžete prinášať od štvrtka po každej svätej omši a odovzdať ich pani Demčákovej.

 

3.     Na budúcu nedeľu bude zároveň prebiehať zbierka na rádio Lumen. Svoje milodary na tento účel budete môcť zložiť do pokladníc pri vchodoch
do baziliky.

 

4.     Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní tento týždeň prosíme rodiny Bradovkovú, Boguskú a Viňarskú z Mlynskej ulice.

 

FARSKÉ OZNAMY

 

15. 9.  – 21. 9. 2014

 

1.     Pondelok, 15. septembra, je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. V tento deň budú sväté omše v našej bazilike o 7.00, 8.00, 10.00 a 18.30 hod.

 

2.     Členom farského zboru Lumen oznamujeme, že tento pondelok nebude z dôvodu sviatku nácvik. Na budúci týždeň bude nácvik v riadnom čase.

 

3.     Rodičov žiakov tretích ročníkov ZŠ, ktorí sa v tomto roku budú pripravovať na prvé sväté prijímanie prosíme, aby do konca septembra odovzdali vyplnené prihlášky.

 

4.     Na budúcu nedeľu, 21. septembra, je výročný deň posviacky našej baziliky. Pripomíname, že v tento deň je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

5.     Na budúcu nedeľu bude zároveň prebiehať mesačná zbierka na dokončenie rekonštrukcie strechy našej baziliky.

 

6.     Aj v tomto roku Sedembolestnej Panny Márie pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2014. Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Pôst prebieha v skrytosti srdca a nie je potrebné niekam sa zapisovať.

 

7.     Srdečne ďakujeme za včerajšie upratovanie baziliky. O pomoc pri sobotnom upratovaní tento týždeň prosíme rodiny Cínovú a Tirpákovú z Mlynskej ulice a rodinu Hrubovskú zo Sídliska II.

 

FARSKÉ OZNAMY

 

1. 9.  – 7. 9. 2014

 

 

1.     Občianske združenie Stephanus a naša farnosť Vás srdečne pozývajú na svätú omšu slávenú v tridentskom ríte, ktorá sa uskutoční v našej bazilike pondelok,
1. septembra o 16.00 hod. pri príležitosti 1. výročia úmrtia jezuitu, pátra Petra Bujka, rodáka z Novej Kelče. Počas svätej omše zaznejú omšové spevy z diela Wolfganga Amádea Mozarta Requiem D-moll v podaní zboru sv. Cecílie z Košíc.

 

2.     Pondelok, počas večernej svätej omše, bude slávnostné uvedenie do úradu nového farára, o. Rastislava Ivaneckého. Zároveň privítame o. Kazimíra Koguta, ktorý od zajtrajšieho dňa bude pôsobiť ako kaplán v našej farnosti.

 

3.     Vo štvrtok, 4. septembra, od 9.00 hod. bude prebiehať predodpustové upratovanie baziliky a farskej záhrady. Pozývame ochotných farníkov a farníčky na túto brigádu.

 

4.     Aj tento rok na odpustovú slávnosť prídu peší pútnici z Trebišova. Prosíme farníkov, ktorí sú ochotní prijať pútnikov na nocľah, aby sa zapísali v sakristii.

 

5.     Počas celého týždňa sa deviatnikom pripravujeme na odpustovú slávnosť ku cti Narodenia Panny Márie. Slávnosť vyvrcholí na budúcu nedeľu, 7. septembra, slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup. Podrobný program deviatnika aj samotnej slávnosti nájdete na plagátoch.

 

6.     Od utorka, 2. septembra budeme prijímať úmysly svätých omší až do konca kalendárneho roka. Takisto informujeme, že od tohto dňa budú opäť slúžené sväté omše o 12.00 hod.

 

 

 

dnes = new Date(); den=dnes.getDate(); mesic=(dnes.getMonth()+1); //začíná se od nuly if (mesic==1) { if (den==01) document.write("Nový rok"); if (den==02) document.write("Alexandra, Karina"); if (den==03) document.write("Daniela"); if (den==04) document.write("Drahoslav"); if (den==05) document.write("Andrea"); if (den==06) document.write("Antónia, Traja králi"); if (den==07) document.write("Bohuslava"); if (den==08) document.write("Severín"); if (den==09) document.write("Alexej"); if (den==10) document.write("Dáša"); if (den==11) document.write("Malvína"); if (den==12) document.write("Ernest"); if (den==13) document.write("Rastislav"); if (den==14) document.write("Radovan"); if (den==15) document.write("Dobroslav"); if (den==16) document.write("Kristína"); if (den==17) document.write("Nataša - Výročie BSS"); if (den==18) document.write("Bohdana"); if (den==19) document.write("Drahomíra, Mário"); if (den==20) document.write("Dalibor, Sebastián"); if (den==21) document.write("Vincent"); if (den==22) document.write("Zora"); if (den==23) document.write("Miloš"); if (den==24) document.write("Timotej"); if (den==25) document.write("Gejza"); if (den==26) document.write("Tamara"); if (den==27) document.write("Bohuš"); if (den==28) document.write("Alfonz"); if (den==29) document.write("Gašpar"); if (den==30) document.write("Ema"); if (den==31) document.write("Emil"); } if (mesic==2) { if (den==01) document.write("Tatiana"); if (den==02) document.write("Erika, Erik"); if (den==03) document.write("Blažej"); if (den==04) document.write("Veronika"); if (den==05) document.write("Agáta"); if (den==06) document.write("Dorota"); if (den==07) document.write("Vanda"); if (den==08) document.write("Zoja"); if (den==09) document.write("Zdenko"); if (den==10) document.write("Gabriela"); if (den==11) document.write("Dezider"); if (den==12) document.write("Perla"); if (den==13) document.write("Arpád"); if (den==14) document.write("Valentín"); if (den==15) document.write("Pravoslav"); if (den==16) document.write("Ida, Liana"); if (den==17) document.write("Miloslava"); if (den==18) document.write("Jaromír"); if (den==19) document.write("Vlasta"); if (den==20) document.write("Lívia"); if (den==21) document.write("Eleonóra"); if (den==22) document.write("Etela"); if (den==23) document.write("Roman, Romana"); if (den==24) document.write("Matej"); if (den==25) document.write("Frederik, Frederika"); if (den==26) document.write("Viktor"); if (den==27) document.write("Alexander"); if (den==28) document.write("Zlatica"); if (den==29) document.write("Radomír"); } if (mesic==3) { if (den==01) document.write("Albín"); if (den==02) document.write("Anežka"); if (den==03) document.write("Bohumil, Bohumila"); if (den==04) document.write("Kazimír"); if (den==05) document.write("Fridrich"); if (den==06) document.write("Radoslav, Radoslava"); if (den==07) document.write("Tomáš"); if (den==08) document.write("Alan, Alana"); if (den==09) document.write("Františka"); if (den==10) document.write("Bruno, Branislav"); if (den==11) document.write("Angela, Angelika"); if (den==12) document.write("Gregor"); if (den==13) document.write("Vlastimil"); if (den==14) document.write("Matilda"); if (den==15) document.write("Svetlana"); if (den==16) document.write("Boleslav"); if (den==17) document.write("Ľubica"); if (den==18) document.write("Eduard"); if (den==19) document.write("Jozef"); if (den==20) document.write("Víťazoslav, Klaudius"); if (den==21) document.write("Blahoslav"); if (den==22) document.write("Beňadik"); if (den==23) document.write("Adrián"); if (den==24) document.write("Gabriel"); if (den==25) document.write("Marián"); if (den==26) document.write("Emanuel"); if (den==27) document.write("Alena"); if (den==28) document.write("Soňa"); if (den==29) document.write("Miroslav"); if (den==30) document.write("Vieroslav, Vieroslava"); if (den==31) document.write("Benjamín"); } if (mesic==4) { if (den==01) document.write("Hugo"); if (den==02) document.write("Zita"); if (den==03) document.write("Richard"); if (den==04) document.write("Izidor"); if (den==05) document.write("Miroslava"); if (den==06) document.write("Irena"); if (den==07) document.write("Zoltán"); if (den==08) document.write("Albert"); if (den==09) document.write("Milena"); if (den==10) document.write("Igor"); if (den==11) document.write("Július"); if (den==12) document.write("Estera"); if (den==13) document.write("Aleš"); if (den==14) document.write("Justína"); if (den==15) document.write("Fedor"); if (den==16) document.write("Dana, Danica"); if (den==17) document.write("Rudolf"); if (den==18) document.write("Valér"); if (den==19) document.write("Jela"); if (den==20) document.write("Marcel"); if (den==21) document.write("Ervín"); if (den==22) document.write("Slavomír"); if (den==23) document.write("Vojtech"); if (den==24) document.write("Juraj"); if (den==25) document.write("Marek"); if (den==26) document.write("Jaroslava"); if (den==27) document.write("Jaroslav"); if (den==28) document.write("Jarmila"); if (den==29) document.write("Lea"); if (den==30) document.write("Anastázia"); } if (mesic==5) { if (den==01) document.write("Sviatok práce"); if (den==02) document.write("Žigmund"); if (den==03) document.write("Galina"); if (den==04) document.write("Florián"); if (den==05) document.write("Lesia, Lesana"); if (den==06) document.write("Hermína"); if (den==07) document.write("Monika"); if (den==08) document.write("Ingrida"); if (den==09) document.write("Roland"); if (den==10) document.write("Viktória"); if (den==11) document.write("Blažena"); if (den==12) document.write("Pankrác"); if (den==13) document.write("Servác"); if (den==14) document.write("Bonifác"); if (den==15) document.write("Žofia"); if (den==16) document.write("Svetozár"); if (den==17) document.write("Gizela"); if (den==18) document.write("Viola"); if (den==19) document.write("Gertrúda"); if (den==20) document.write("Bernard"); if (den==21) document.write("Zina"); if (den==22) document.write("Júlia, Juliána"); if (den==23) document.write("Želmíra"); if (den==24) document.write("Ela"); if (den==25) document.write("Urban"); if (den==26) document.write("Dušan"); if (den==27) document.write("Iveta"); if (den==28) document.write("Viliam"); if (den==29) document.write("Vilma"); if (den==30) document.write("Ferdinand"); if (den==31) document.write("Petrana, Petronela"); } if (mesic==6) { if (den==01) document.write("Žaneta"); if (den==02) document.write("Xénia, Oxana"); if (den==03) document.write("Karolína"); if (den==04) document.write("Lenka"); if (den==05) document.write("Laura"); if (den==06) document.write("Norbert"); if (den==07) document.write("Róbert"); if (den==08) document.write("Medard"); if (den==09) document.write("Stanislava"); if (den==10) document.write("Margaréta"); if (den==11) document.write("Dobroslava"); if (den==12) document.write("Zlatko"); if (den==13) document.write("Anton"); if (den==14) document.write("Vasil"); if (den==15) document.write("Vít"); if (den==16) document.write("Blanka, Bianka"); if (den==17) document.write("Adolf"); if (den==18) document.write("Vratislav"); if (den==19) document.write("Alfréd"); if (den==20) document.write("Valéria"); if (den==21) document.write("Alojz"); if (den==22) document.write("Paulína"); if (den==23) document.write("Sidónia"); if (den==24) document.write("Ján"); if (den==25) document.write("Olívia, Tadeáš"); if (den==26) document.write("Adriána"); if (den==27) document.write("Ladislav, Ladislava"); if (den==28) document.write("Beáta"); if (den==29) document.write("Peter a Pavol, Petra"); if (den==30) document.write("Melánia"); } if (mesic==7) { if (den==01) document.write("Diana"); if (den==02) document.write("Berta"); if (den==03) document.write("Miloslav"); if (den==04) document.write("Prokop"); if (den==05) document.write("Cyril a Metod"); if (den==06) document.write("Patrik, Patrícia"); if (den==07) document.write("Oliver"); if (den==08) document.write("Ivan"); if (den==09) document.write("Lujza"); if (den==10) document.write("Amália"); if (den==11) document.write("Milota"); if (den==12) document.write("Nina"); if (den==13) document.write("Margita"); if (den==14) document.write("Kamil"); if (den==15) document.write("Henrich"); if (den==16) document.write("Drahomír"); if (den==17) document.write("Bohuslav"); if (den==18) document.write("Kamila"); if (den==19) document.write("Dušana"); if (den==20) document.write("Iľja, Eliáš"); if (den==21) document.write("Daniel"); if (den==22) document.write("Magdaléna"); if (den==23) document.write("Oľga"); if (den==24) document.write("Vladimír"); if (den==25) document.write("Jakub"); if (den==26) document.write("Anna, Hana"); if (den==27) document.write("Božena"); if (den==28) document.write("Krištof"); if (den==29) document.write("Marta"); if (den==30) document.write("Libuša"); if (den==31) document.write("Ignác"); } if (mesic==8) { if (den==01) document.write("Božidara"); if (den==02) document.write("Gustáv"); if (den==03) document.write("Jerguš"); if (den==04) document.write("Dominik, Dominika"); if (den==05) document.write("Hortenzia"); if (den==06) document.write("Jozefína"); if (den==07) document.write("Štefánia"); if (den==08) document.write("Oskár"); if (den==09) document.write("Ľubomíra"); if (den==10) document.write("Vavrinec"); if (den==11) document.write("Zuzana"); if (den==12) document.write("Darina"); if (den==13) document.write("Ľubomír"); if (den==14) document.write("Mojmír"); if (den==15) document.write("Marcela"); if (den==16) document.write("Leonard"); if (den==17) document.write("Milica"); if (den==18) document.write("Elena, Helena"); if (den==19) document.write("Lýdia"); if (den==20) document.write("Anabela"); if (den==21) document.write("Jana"); if (den==22) document.write("Tichomír"); if (den==23) document.write("Filip"); if (den==24) document.write("Bartolomej"); if (den==25) document.write("Ľudovít"); if (den==26) document.write("Samuel"); if (den==27) document.write("Silvia"); if (den==28) document.write("Augustín"); if (den==29) document.write("Nikola, Nikolaj"); if (den==30) document.write("Ružena"); if (den==31) document.write("Nora"); } if (mesic==9) { if (den==01) document.write("Drahoslava"); if (den==02) document.write("Linda"); if (den==03) document.write("Belo"); if (den==04) document.write("Rozália"); if (den==05) document.write("Regína"); if (den==06) document.write("Alica"); if (den==07) document.write("Marianna"); if (den==08) document.write("Miriama"); if (den==09) document.write("Martina"); if (den==10) document.write("Oleg"); if (den==11) document.write("Bystrík"); if (den==12) document.write("Mária"); if (den==13) document.write("Ctibor"); if (den==14) document.write("Ľudomil"); if (den==15) document.write("Jolana"); if (den==16) document.write("Ľudmila"); if (den==17) document.write("Olympia"); if (den==18) document.write("Eugénia"); if (den==19) document.write("Konštantín"); if (den==20) document.write("Ľuboslav, Ľuboslava"); if (den==21) document.write("Matúš"); if (den==22) document.write("Móric"); if (den==23) document.write("Zdenka"); if (den==24) document.write("Ľuboš, Ľubor"); if (den==25) document.write("Vladislav"); if (den==26) document.write("Edita"); if (den==27) document.write("Cyprián"); if (den==28) document.write("Václav"); if (den==29) document.write("Michal, Michaela"); if (den==30) document.write("Jarolím"); } if (mesic==10) { if (den==01) document.write("Arnold"); if (den==02) document.write("Levoslav"); if (den==03) document.write("Stela"); if (den==04) document.write("František"); if (den==05) document.write("Viera"); if (den==06) document.write("Natália"); if (den==07) document.write("Eliška"); if (den==08) document.write("Brigita"); if (den==09) document.write("Dionýz"); if (den==10) document.write("Slavomíra"); if (den==11) document.write("Valentína"); if (den==12) document.write("Maximilián"); if (den==13) document.write("Koloman"); if (den==14) document.write("Boris"); if (den==15) document.write("Terézia"); if (den==16) document.write("Vladimíra"); if (den==17) document.write("Hedviga"); if (den==18) document.write("Lukáš"); if (den==19) document.write("Kristián"); if (den==20) document.write("Vendelín"); if (den==21) document.write("Uršuľa"); if (den==22) document.write("Sergej"); if (den==23) document.write("Alojzia"); if (den==24) document.write("Kvetoslava"); if (den==25) document.write("Aurel"); if (den==26) document.write("Demeter"); if (den==27) document.write("Sabína"); if (den==28) document.write("Dobromila"); if (den==29) document.write("Klára"); if (den==30) document.write("Šimon, Simona"); if (den==31) document.write("Aurélia"); } if (mesic==11) { if (den==01) document.write("Denisa, Denis, Sviatok všetkých svätých"); if (den==02) document.write("Pamiatka zosnulých"); if (den==03) document.write("Hubert"); if (den==04) document.write("Karol"); if (den==05) document.write("Imrich"); if (den==06) document.write("Renáta"); if (den==07) document.write("René"); if (den==08) document.write("Bohumír"); if (den==09) document.write("Teodor"); if (den==10) document.write("Tibor"); if (den==11) document.write("Martin, Maroš"); if (den==12) document.write("Svätopluk"); if (den==13) document.write("Stanislav"); if (den==14) document.write("Irma"); if (den==15) document.write("Leopold"); if (den==16) document.write("Agnesa"); if (den==17) document.write("Klaudia"); if (den==18) document.write("Eugen"); if (den==19) document.write("Alžbeta"); if (den==20) document.write("Félix"); if (den==21) document.write("Elvíra"); if (den==22) document.write("Cecília"); if (den==23) document.write("Klement"); if (den==24) document.write("Emília"); if (den==25) document.write("Katarína"); if (den==26) document.write("Kornel"); if (den==27) document.write("Milan"); if (den==28) document.write("Henrieta"); if (den==29) document.write("Vratko"); if (den==30) document.write("Ondrej, Andrej"); } if (mesic==12) { if (den==01) document.write("Edmund"); if (den==02) document.write("Bibiána"); if (den==03) document.write("Oldrich"); if (den==04) document.write("Barbora, Barbara"); if (den==05) document.write("Oto"); if (den==06) document.write("Mikuláš"); if (den==07) document.write("Ambróz"); if (den==08) document.write("Marína"); if (den==09) document.write("Izabela"); if (den==10) document.write("Radúz"); if (den==11) document.write("Hilda"); if (den==12) document.write("Otília"); if (den==13) document.write("Lucia"); if (den==14) document.write("Branislava, Bronislava"); if (den==15) document.write("Ivica"); if (den==16) document.write("Albína"); if (den==17) document.write("Kornélia"); if (den==18) document.write("Sláva, Slávka"); if (den==19) document.write("Judita"); if (den==20) document.write("Dagmara"); if (den==21) document.write("Bohdan"); if (den==22) document.write("Adela"); if (den==23) document.write("Nadežda"); if (den==24) document.write("Adam a Eva"); if (den==25) document.write("Prvý sviatok vianočný"); if (den==26) document.write("Štefan, Druhý sviatok vianočný"); if (den==27) document.write("Filoména"); if (den==28) document.write("Ivana, Ivona"); if (den==29) document.write("Milada"); if (den==30) document.write("Dávid"); if (den==31) document.write("Silvester"); }


In-počasie
ADRESA FARNOSTI
Bazilika minor
Narodenia Panny Márie
vo Vranove nad Topľou
Mariánske námestie 1496
09301 Vranov nad Topľou
                                   
tel/fax:
+421574421807
email:
rkfuvvsever@rimkat.sk
IČO:
31979360
Č. účtu:
0107888863/0900
ql_close(); ?>ter.php"; ?>